Vesting и Option Pool

Вестинг, Option pool, конвертируем заем, tag along right и т.н. са съвременни методи, използвани от инвеститори при закупуване на дялове от компании. Някои от тях са възможни да се осъществят в България, но по начини, които са сложни за почти всеки предприемач...

Startup Visa в България

Предложението е в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност да се регламентира Startup Visa за България. Може да се използва опитът от “Синята карта”, която беше въведена за IT специалисти идващи от държави от “третия свят”. Привличането на предприемачи от...

Дефиниция за “стартъп”?

Предложение за дефиниция на Startup  Дали да е новостартирала (до 3 години или нещо такова) Потенциал за растеж (каквото и да означава това) Индустрии с висока добавена стойност (така махаме аутосрсинг копманиите, а те повечето стартъпи са си такива) Брой хора в...