Свикването на Общо събрание на BESCO през януари

(English below) С много от вас сме си говорили, че общото събрание на BESCO ще бъде пролетта, но във връзка със събития от последните дни и развитието на организацията от последните месеци свикваме Общо събрание на BESCO през месец януари 2019 година. (по-рано не...