Протокол от Управителен съвет на BESCO (16 януари 2019 г.)

Протокол от заседание на  Управителен съвет на Сдружение “Национално представителство на българската стартъп предприемаческа общност” проведено на 16 януари 2019 година присъствено в Puzl Coworking, гр. София. На Управителния съвет присъстваха членовете на...

Промени в Устава на BESCO

Здравейте, представяме предложението на Executive board-а на BESCO за промени в Устава, които да бъдат гласувани от Общо събрание УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ “НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКАТА СТАРТЪП ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ОБЩНОСТ”  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл....

BESCO internship program

Assistant Communications & Operations About BESCO We are a non-government organization that acts as a bridge between startups, private and institutional investors, the government and other stakeholders in the innovation industry. We believe that Bulgaria is the...