BESCO финансов план + KPIs за 2019

Разход Нетни 19-Jan 19-Feb 19-Mar 19-Apr 19-May 19-Jun Изпълнителен дир. 3630 2500 3630 3630 3630 3630 3630 3630 Оперативен човек 1050 700 1050 1050 1050 1050 1050 1050 Кантора 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 Член на УС 1 1230 1000 1230 1230 1230 1230 1230 1230...

Финансов отчет на BESCO за 2018 година

Приходи дата приход Източник 9/27/2018 1500 Абилитикс 10/11/2018 1500 Фонио ООД 10/12/2018 1500 Софуерен университет 11/7/2018 1500 Български център по предприемачество 11/8/2018 1500 Скейл Фокус АД 11/12/2018 1500 Банка ДСК 11/19/2018 10000 ВТ инвестмънтс ЕООД...

Отчет за дейността на BESCO през 2018 година

Отчет за дейността на Сдружение “Национално представителство на българската стартъп предприемаческа общност”   Въведение Ние сме Сдружение “Национално представителство на българската стартъп предприемаческа общност”, известно като Българската стартъп асоциация (BESCO)...