Протокол от проведеното на 22 февруари Общо събрание на BESCO

ПРОТОКОЛ от Общо събрание на Сдружение “Национално представителство на българската стартъп предприемаческа общност” (BESCO) Днес: 22.02.2019 г.,  в гр. София, на адрес гр. София, бул. Александър Малинов 31, CampusX се проведе Общо събрание на Сдружение “Национално...