Наредба 18 – официална позиция.

Ние от BESCO – Българската Стартъп Асоциация, твърдо заставаме срещу противоречивата Наредба 18. В следващите редове ще обясним повече за самата наредба, мотивите, реализацията  и множеството проблеми, които пряко засягат иновативния бизнес в България....