170 милиона по ОПИК в подкрепa на МСП – стартъпите извън играта

Държавата преразпределя 170 милиона по ОПИК за МСПта (да, това е програма за финансиране на иновативни предприятия и стартъпи), критериите ИЗКЛЮЧВАТ стартъпите. Изпрати становище и подкрепи стартъпите в България!  До кого и как да изпратя становище в подкрепа на...

Икономически доклад за стартъп екосистемата в България по време на COVID-19 Кризата

/click thumbnail to preview report/ [English Version – click here] Настоящата глобална криза, породена от COVID-19, засяга в различна степен почти всяка икономическа дейност на планетата. Сегментът на стартъпите не е изключение. Този доклад има за цел да очертае...

Joint Letter from Startup Communities on COVID-19

Joint Letter From Startup Communities On COVID-19   Dear President of the European Commission, Dear Ms. von der Leyen, We, the undersigned representatives of startup communities, call on you to give startups a central role in your solutions to the COVID-19 outbreak,...