Становище на BESCO – План за възстановяване и устойчивост

ДО Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   Относно: Становище на BESCO – Българската стартъп асоциация по предложението за План за възстановяване и устойчивост на Република България    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОНЧЕВ,   На първо място...