BESCO продължава да търси диалог с политическите парти и днес подписахме важен меморандум с Политическа партия Има Такъв Народ. В него се съгласихме: 

I. В рамките на следващия парламент ПП “Има такъв народ” ще подкрепи следните инициативи, в подкрепа на иновативния бизнес в България

 1. Подобряване на Търговския закон

1.1. Създаване на дружество за стартъпи и иновативни компании в България (изменение на Търговския закон), което цели: осигуряване на гъвкав механизъм за инвестиции, както и изменение и допълнение на нормативната база, която да предостави правна уредба на национално ниво за вече установени добри търговски практики  (вестинг права, конвертируеми заеми и други)

 • Договорите за вестинг
 • Конвертируемите заеми
 • Т.н. Option pool споразумения със служителите
 • Променлив капитал
 • Гъвкава форма на управление, която същевременно е достъпна за предприемачите

1.2. По-бърза ликвидация на фирми

1.3. Отделна правна уредба при несъстоятелност на стартъпи и иновативни компании

 1. Подобряване достъпа до капитал за иновативния бизнес, включително:

2.1. Реформа в пенсионно-осигурителната система, чрез която пенсионните фондове да могат подобно на европейските да инвестират в т.нар. VC фондове (алтернативни инвестиционни фондове, АИФ):

2.2. Разрешаване на пенсионните дружества да инвестират във всички регистрирани инвестиционни фондове, като допълнителното лицензиране с нарочна и единствена пенсионна цел при такива дружества – да отпадне;(да няма формално два процеса при регистриране и отделно – при лицензиране на пенсионни фондове. Издаването на лиценз е форма на допълнителен скрит данък, който бюрократизира и усложнява бизнес процеса (а понякога го и корумпира). Самата регистрация на фонд по надлежния ред би следвало да означава, че предметът му на дейност е и лицензиран.)

2.3. Разрешаване на пенсионните фондове да заявяват предварително пари, които да заделят от портфейла си за инвестиране поетапно в АИФ на по-късен етап, без да е необходимо да влагат цялата сума на инвестицията наведнъж

2.4. Вдигане на прага, който пенсионните фондове могат да инвестират в АИФ, от 1% на 5%

2.5. Изграждане на финансовата инфраструктура на Българска фондова борса (БФБ) и създаване на свързаност на българския капиталов пазар в европейския

2.6. Създаване на възможност на българските компании да набират облекчено капитал в рамките на европейските разпоредби – да се вдигне на 5 млн евро прага, до който компании могат да участват на BEAM пазара

2.7. Изграждане на механизъм за насърчаване на т.н. “Ангелски инвестиции”

 1. Подобряване на достъпа до хора

3.1. Въвеждане на Стартъп виза за България

3.2. Подобряване на Синята карта

3.3. Подкрепа за улесняване отварянето на банкови сметки на чужденци

 1. Приемане на Закон за личния фалит
 2. Подобряване на Кодекса на труда, включително

5.1. По-добро регламентиране на дистанционна работа

5.2. Реформиране на трудовата медицина

 1. Подобряване на електронното управление в страната, включително

6.1. Въвеждане на дигитално вписване на акциите

6.2. Въвеждане на дигитални трудови книжки

6.3. Нотифициране на частни схеми за електронна идентификация и създаване на процедура в Закона за електронната идентификация

 1. Запазване данъчната стабилност на страната

7.1. Запазване на плоският данък от 10%

7.2. Запазване на конкурентен горен осигурителен праг

7.3. Въвеждане на необлагаем минимум

 1. Премахване на Наредба 18 за дигиталните бизнеси
 2. Улесняване участието на стартъп компании в обществени поръчки
 3. Поощряване на предприемчивостта и подготвеността в администрацията
 4. Ускорено внедряване на децентрализирани технологии (блокчейн)
 5. Подкрепа за развитие на космическите технологии
 6. Прилагане на европейския кооператив
 7. Подкрепа за споделената икономика
 8. Създаване на министерство на предприемачеството/ иновациите

II. BESCO – Българската стартъп асоциация ще подпомага политиките свързани с иновации и високи технологии, включително участвайки в работни групи, комисии и други работни формати.

Желанието ни е България да бъде място, където лесно се стартира бизнес, гъвкаво се управлява, лесно се приключва, имаме достъп до хора, имаме достъп до капитал и можем електронно да управляваме отношенията си с институциите. Така ние ще наваксаме изоставането, което имаме от развитите държави и ще имаме базова добра инфраструктура за развиване на бизнес. Тогава пред нас ще стои възможността да спрем да сме догонващи и да опитаме дори да бъдем изпреварващи в някои индустрии.