BLS

Целта на инициативата е да демонстрира обществена подкрепа (в лицето на активни политици) по теми касаещи дигитализацията, иновациите и социоикономическия прогрес чрез индустрии с висока добавена стойност.

Достъп до капитал

Достъп до капитал

Достъп до талант

Достъп до талант

Лесно правене на бизнес

Лесно правене на бизнес

В BESCO дълбоко вярваме, че съвкупността от тези реформи биха позиционирали България на европейската технологична сцена, биха затворили вечния цикъл на “догонващи” и биха дали перспектива върху развитие на “изпреварващо” законодателство в сферите на автономни автомобили, роботика, космически технологии, нано и биотехнолгии, интернет на нещата и други. Изучихме над 30 модела на държави “дигитални шампиони” и твърдо вярваме в успеха на предложените мерки.

Нужен е пан-национален консенсус и вярваме, че заедно можем да го постигнем!

Лицата, които застават зад инициативата

Велизар Шаламанов

Три са основните предпоставки, които ще спомогнат България да направи изпреварващ растеж: Превъоръжаване, Насърчаване на Научни изследвания, Въвеждане на Цифрови иновации и е-управление.

Велизар Шаламанов

Демократична България
Пламен Николов

Технологичната еволюция предоставя изключителни възможности за повишаване качеството на живот чрез минимален разход на природен ресурс. Подкрепата на обществените институции към стартиращи иновативно компании е необходимо условие за възникване и развитие на нов вид икономика, ориентирана към създаването на екологично чисти производства с висока добавена стойност, което ще гарантира ускорен растеж на брутния вътрешен продукт в кратки срокове. Само най-мъдрите народи успяват да осъществят нужните революционни промени с еволюционни средства. Време е да действаме бързо, за да берем плодовете на труда си скоро!

Пламен Николов

Има такъв народ
Пламен Данаилов

Живеем в свят на бурен технологичен прогрес и за да бъдем част от съвременната индустриална революция, трябва да създадем възможно най-добрата среда за развитие на високотехнологични Startup компании. Това ще ни позволи този път да не се возим в последен вагон, а да сме сред първите, а защо не и в самия локомотив.? Не трябва да забравяме и факта, че тези компании ще дадат възможност на редица млади хора да останат в България.

Пламен Данаилов

Има такъв народ
Димитър Вутков

Създаването на благоприятна среда за развитие на иновациите е доказаният път за повишаване на жизнения стандарт.

Димитър Вутков

Продължаваме промяната
Благовест Кирилов

Иновациите са инструмент за напредък, за икономическия прогрес. България трябва да развива иновативни продукти с висока добавена стойност, за да запази своите специалисти и да развие своята икономика. Развитието на сектора следва да е приоритет на държавата.

Благовест Кирилов

БСП
Ивайло Кожухаров

Вярвам, че иновациите и дигитализацията на процесите, са в основата на формиране на дейности с по-висока добавена стойност за българската икономика. Можем да постигнем отлични резултати само с общи усилия и чрез създаване на адаптивна бизнес среда.

Ивайло Кожухаров

Има такъв народ
Владислав Панев

Аз самият съм предприемач и основател на няколко компании в областта на финансите и недвижимите имоти. Участвам като акционер в един от частните фондове за рисков капитал, който инвестира във вече няколко бързо развиващи се бизнеси. Като общински съветник в София по мое предложение беше гласувано може би единственото намаление на данъци през последните 10 години - това на данък airbnb от максималните по закон 250 лева на легло, до минималните 25 лева. Така че не просто съм убеден на думи, но и на дела,че инфраструктурата за стартъпи - бизнес ангели, фондове за рисков капитал, фондова борса, трябва да се приоритизира. Защото няма развита държава без развито небанково финансиране.

Владислав Панев

Демократична България
Татяна Дончева

Мечтая да дочакам новите истински строители на България. Ако мога да им помогна, за да спестят време по този път, ще го направя с радост.

Татяна Дончева

Изправи се, БГ! Ние идваме!
Мая Манолова

От „Изправи се БГ! Ние идваме!“ подкрепяме безрезервно технологичните компании у нас, но и сме критични към бавните темпове, с които държавата узрява за подкрепа на този сектор. Виждаме неоползотворени възможности като например средствата от Фонда за справедлив преход, които са в размер на 2,4 млрд. лв., както и средствата от Плана за възстановяване и устойчивост да бъдат разпределени по-адекватно и насочени към технологичните компании. Трябва да се развият високотехнологични паркове, зелени топлофикации и стартъпи в направления като зелената и дигитална икономика, високотехнологичните иновации и IT-сектор. По този начин ще бъдат гарантирани по-добри условия на труд, могат да се осигурят дистанционни работни места с по-високи заплати и да се създаде модерна работна инфраструктура. Смятам, че България изостава в тези модерни тенденции. Добре поне, че това важи само за държавата. Бизнесът в този сектор е иновативен и смел и аз искрено разчитам да „побутне“ властта за по-дръзки и мащабни инициативи. Трябва да се приемат и модернизират и закони, които да стимулират технологичните иновации. Трябва да се приеме и законът за частния фалит, за да се освободи бърза писта за по-смелите да експериментират в сектора на технологиите и иновациите и те да получават втори шанс. Това е лична моя битка още като омбудсман и в двата последни парламента внесох този закон, но не стигна до пленарната зала. Разчитам и BESCO да „побутне“ депутатите в новия парламент, за да свършим работата по-бързо. Темпо, темпо!

Мая Манолова

Изправи се БГ! Ние идваме!
Петър Маринов

Високата добавена стойност е ключът към устойчив и проспериращ бизнес! Иновативният подход към решаването на тази задача е вратата към всеки един пазар. Длъжни сме да осигурим условия на младото поколение да твори и реализира смелите си идеи, уверено и със самочувствие. Това е най-смислената инвестиция!

Петър Маринов

Демократична България
Лъчезар Борисов

Талант, иновации, човешки капитал от ново поколение – това е едно триединство, което може да поведе България към по-високи постижения в света на дигитализацията и социално-икономическия прогрес. Носители на талант, на нови идеи и иновации, на човешки капитал, който не може да бъде оценен, са и членовете и приятелите на BESCO. Те са носители консенсус и позитивизъм, качества от които имаме все повече нужда в днешни дни. Уверен съм, че заедно, обединени и търсещи консенсус можем да превърнем България в най-доброто място за правене бизнес и живот в Европа. Считам, че съвместната ни работа през последните четири години и половина е само началото на големия успех на BESCO.

Лъчезар Борисов

ГЕРБ - СДС
Мартин Димитров

За висок растеж на икономиката е ключово да се създадат добри условия за стартиращи технологични компании.

Мартин Димитров

Демократична България
Даниел Лорер

Подкрепям иновативния бизнес, не само защото самият идвам от него, а най-вече защото съм убеден, че той създава най-голяма добавена стойност и най-устойчиви работни места в България в дългосрочен план. Държавата трябва да подпомага развитието му с политики, проверени в световната практика.

Даниел Лорер

Продължаваме промяната
Любомир Каримански

Създаване на методически инструментариум за намиране на правилната формула за дефиниране и класифициране дали едно стартиращо предприятие е иновативно, носи добавена стойност и е със силен потенциал.Внедряване на финансови стимули с цел устойчивост за стартиращите предприятия:

 • редуциране данък печалба в първите 3 години
 • подкрепа в посока НИРД чрез осигурен свободен достъп до структури на академични звена в конкретна област с цел разработване на първи модел/образец/прототип на иновационния продукт/услуга;
 • осигуряване на технологична помощ в изследователски лаборатории, подкрепа в областта на ресурсната обезпеченост на персонал (възможност за наемане на студенти в последните години на обучение).
 • Намаляване на регулаторната тежест и подобряване на бизнес средата - цифровизация на публичните услуги, подобряване на достъпа до външни пазари и единния европейски пазар.

Любомир Каримански

Има такъв народ
Томислав Дончев

Трябва да започнем да създаваме нови предимства – чрез политики, които увеличават възможностите за иновации, технологичен трансфер и инвестиции, които подобряват качеството на човешкия капитал. Научете повече тук.

Томислав Дончев

ГЕРБ - СДС
Деница Симеонова

Имам опит с Британската кралска академия по инженерство и дългогодишен такъв в българската предприемаческа екосистема. Убедена съм, че можем да поставим България на глобалната карта на иновациите. За да катализираме този процес е необходимо да осигурим достъп до ноу-хау, капитал и дигитална инфраструктура, които да са в подкрепа на стартиращия бизнес.

Деница Симеонова

Продължаваме промяната
Иван Манев

Има един особен тип компании, за които стремежът към по-добро и споделянето на знанията са основни ценности. Виждам как тези компании обединяват около идеите си креативни хора, мотивирани да решават значими проблеми, обикновено в сериозен мащаб. От близо 10-ина години и аз се потопих в тези среди и се срещам със страшно много млади хора, които искат да творят и да се развиват тук в България. Страхотно е, че София се оформя като локален център, но би било още по-хубаво да се развиват и другите големи градове в България. Умни и способни хора има в цялата страна и ми се иска всички да имат равен шанс и достъп до ресурси. Централизирането в исторически план е показало, че не е дългосрочно устойчива стратегия.

Индустриите с висока добавена стойност са семената на растенията, с които България ще се изхранва в бъдеще. Ролята на държавата е да бъде грижовният агроном - да ги полива, да ги обгрижва, да им създава благоприятна среда за бърз и устойчив растеж не само в София. Само така ще реализираме максималният потенциал, който знаем, че можем да разгърнем и да се превърнем в най-големия хъб за иновативни стартъпи в Европа.

Иван Манев

Продължаваме промяната
Виктор Ботев

Вярвам, че основаната на иновации икономика е гръбнакът на всяка просперираща икономическа система. В основата на икономиката, основана на иновациите, е стартъп екосистемата. България отчаяно трябва да подобри стартъп средата чрез по-малко бюрокрация, по-опростена и по-подкрепяща правна рамка и по-лесен достъп до талант. Правителството, изследователските институти и бизнесът трябва да работят заедно, за да предоставят активна подкрепа на научноизследователските дейности, като им предоставят безвъзмездни средства, данъчни облекчения, други възможности за финансиране, достъп до академични изследователски групи и т.н. По този начин можем да стимулираме стартиращите ни предприятия и да улесним техния път към производството на иновации.

Виктор Ботев

Продължаваме промяната
Александър Рашев

Моите цел и мотивация са да създам условията за юридическото уреждане, съществуване и функциониране на понятието “start up” в българското право. Време е технологичната революция да бъде в паралел със законодателната!

Александър Рашев

Има такъв народ
Христо Иванов

За да можем да говорим за благоденствие в България, трябва да създадем условия за качествено нов икономически растеж. Не просто постигане на по-високи нива, а друг тип икономика, която да произведе качество на живот в България. Това е именно икономиката, базирана на иновациите. За да се възползва страната ни от технологичната революция, за да не изостане от света, а да върви с неговото темпо, имаме нужда от систематична политика за изграждане на икономика, базирана на иновациите. Имаме нужда от управляващи, които разбират значението на стартъпите и индустриите с добавена стойност и са в свои води, когато става дума за модернизация.

Христо Иванов

Демократична България
Калина Константинова

Подкрепям BESCO, защото те подкрепят смелите. България има нужда от повече безстрашни мечтатели, които да създават иновации, изправяйки се смело срещу световните лидери на глобалните пазари. И да побеждават!

Калина Константинова

Продължаваме промяната
Ива Митева

Подкрепям създаването на нов вид дружество в Търговския закон и вярвам, че чрез него ще се предостави необходимата юридическа гъвкавост на предприемачите да създават и управляват продукти и услуги с висока добавена стойност в Република България.

Ива Митева

Има такъв народ
Мария Капон

Силната образователна система - това е първото условие за създаване на успешна стартъп система в България. Изграждане на бизнес култура, на кредитна култура. Възпитание на малки хора с големи цели. Трябва да създадем среда, в която за децата ни основна ценност да бъде смелостта - смелостта в риска и смелостта да преследваш мечтите си. Това създава успешен стартъп потенциал и изстрелва малки икономики до голям успех.

Нужна е свързаност между университет - голяма компания - стартиращи фирми, както и лесно патентоване. Създаването на свързваща среда между доставчици, инженери, рисков капитал изгражда клъстери, които работят, особено когато се създават още в системата на образованието.

В българския модел е важна ролята на диаспората. Когато става дума за внос на мозъци, ще говорим за т.нар. платформа brain game – как, въпреки емиграцията, да върнем умовете обратно, как да спечелим мозъците. Когато имаш успели учени на световно ниво в топ университети, те не няма да се върнат в България за пари, а биха дошли за идея, за луда задача, която помага на някого или на страната.

Да помислим за училища на бъдещето. Можем да започнем от базите на две от големите училища, които от години дават най-добрите специалисти - математическите гимназии в Пловдив и Варна – за тях има проекти. Въпрос и на смелост е, която ние, като политици, също да предаваме на поколенията.

Мария Капон

Изправи се, БГ! Ние идваме!
Виктория Василева

Развитието на технологичните компании в България е инвестиция в бъдещето на прекрасната ни страна. Техният успех означава повече улеснения за бизнеса и гражданите, повече икономика с добавена стойност и международно признание за интелекта на българите!

Виктория Василева

Има такъв народ
Ивайло Мирчев

Мотивацията ни за подкрепа на иновациите, технологичните компании, продуктите и услугите с висока добавена стойност е, за да се осъществи крайната цел - цялостна дигитализация, електронно управление и модернизация.

Ивайло Мирчев

Демократична България
Божидар Божанов

Стартъпите се нуждаят от повече правна сигурност и по-малко бюрокрация, за да могат да се фокусират върху най-важното иновациите, които разработват.

Божидар Божанов

Демократична България
Деница Сачева

Нашият свят непрекъснато се променя. Това е клише ще кажете. Да, казал го е Хераклит 500 г. пр. н.е. – всичко тече и нищо не остава. И въпреки че всички го знаем, колко добре сме подготвени за бъдещето? Колко добре бяхме подготвени за COVID – 19 например? В свят на динамично развиващи се технологии, които променят културата ни и трансформират работните ни места, все по-трудно ще бъде да успяваме, ако се учим само за една професия, ако разчитаме на едно работно място, ако търсим сигурността на монотонността. Нужно е да отглеждаме и създаваме повече хора с предприемаческа култура, които не се страхуват да експериментират, дори да губят, ако се наложи, но и които са готови да измислят нови стоки и услуги, с които да променят средата, пазара, живота ни въобще. Затова е нужно законодателството също да се развива и да се предлагат нови политики в образованието, пазара на труда и икономиката.

Деница Сачева

ГЕРБ - СДС
Анна Александрова

В екипа на BESCO виждам образовани и активни млади хора, които насърчават предприемаческата култура. С успешната си работа, вие давате категорична заявка за устойчиво изграждане на бизнес средата в България. Радвам се, че гр. София се изкачи нагоре в ежегодната класация на FDI Intelligence и групата на Financial Times за “Технологични градове на бъдещето” 2021 и вече заема престижното 19 място от общо 76 участници. Развитието на европейските градове е важно условие предприемачите да реализират стартъп бизнес, инвестции в технологични иновации. Бъдещето е във вашите ръце!

Анна Александрова

ГЕРБ - СДС
Венеция Нецова-Ангова

Една икономика прогресира бързо, когато науката, технологиите и иновациите са в основата й. Зад всичко това стоят хората - изследователите, учените, предприемачите, експертите. Нашата задача е да създадем условията за тези основополагащи фактори и развитието на човешкия капитал.

Венеция Нецова-Ангова

Продължаваме промяната
Михал Камбрев

Само чрез иновации можем да бъдем конкуренти на останалите държави и да се борим за устойчив и бърз растеж на стандарта на живот в България. Можем да постигнем изключително много заради интелекта и креативността, които притежаваме! Въпрос на малко време и правилни политики, включващи нулева корупция е, България да се превърне в държава, за която всички говорят с уважение.

Михал Камбрев

Продължаваме промяната
Велико Минков

Развитието на високите технологии (и индустриите с висока добавена стойност) са наша отговорност, защото те са основата, на която образованите деца ще мечтаят в рамките на родината. България може да бъде дом за млади и образовани лидери!

Велико Минков

Продължаваме промяната
Христо Гаджев

Технологичните иновации променят не само начина ни на живот, но и самата концепция за сигурността на едно общество. Тук България има огромен потенциал, в сътрудничество с технологични стартъпи, да е не просто потребител, а създател на нови технологии.

За тази цел предвиждаме създаването на Национален акселератор за отбранителни иновации, който с нарочен иновационен фонд да създаде необходимата среда.

Националните ни усилия могат да бъдат в синергия с тези на НАТО, което ще даде и много по-голямо поле за развитие на българските компании.

Христо Гаджев

ГЕРБ - СДС
Димитър Данчев
 1. Нормативни промени касаещи участие в конкурси по ЗОП за разработки по задание
  • Общо намаляване на бюрократичните изисквания с цел поставяне на ударението върху качеството на резултатите от разработките
  • Премахване на изискванията от финансов характер за участие в конкурси по ЗОП, които са неприложими за МСП и start up фирми
  • Премахване на гаранции за изпълнение на проекти за разработка, а въвеждане на поетапно заплащане след качествено изпълнение на етап от проекта
 2. Нормативни промени касаещи иновативни разработки, финансирани от НИФ
  • Рязко намаляване на бюрокрацията при кандидатстване за финансиране и при изпълнение на проекти за иновации
  • Цялостна промяна на схемата за финансиране на иновации за нива на технологична готовност TRL3/TRL4/TRL5, с цел улесняване работата на start up фирми при разработка на иновативни идеи
 3. Нормативни промени касаещи създаване на равностойни пазарни отношения в иновативния сектор
  • Премахване на съществуващи монополни позиции на отделни фирми, или групи от фирми
  • Премахване на всички предпоставки за бъдещо формиране на монополни позиции за отделни фирми, или групи от фирми

Димитър Данчев

БСП
Венцислав Бенов

Стартъпите и индустриите, генериращи иновации и висока добавена стойност, са единствената възможност на България да навакса изгубеното време и да се изравни, ако не и да изпревари, западните страни. Подкрепата и развитието на предприемачеството са от ключово значение, за да може Българи да намери своя път в Индустрия 4.0 и да направи своя лъвски скок в бъдещето!

Венцислав Бенов

Демократична България
Атанас Михнев

Ще работя за създаването на стартъп пакет осигуровки, който да намали тежестта върху стартиращите компании, както и за всички други законодателни подобрения, които вече подкрепям като част от екосистемата.

Атанас Михнев

Продължаваме промяната
Красимир Вълчев

Развитието на образованието е моя лична кауза. Инвестицията в образование е основна предпоставка за развитие на България и икономика базирана на продукти и услуги с висока добавена стойност.

Красимир Вълчев

ГЕРБ - СДС