Имаме човек в Столична община

BESCO се срещна с водещите претенденти за кмет на гр. София Стана традиция преди избори, ние от BESCO – Българската стартъп асоциация да запознаваме предприемаческата екосистема с основните претенденти от различните партии. В контекста на предстоящите местни...

5 BESCO members you should know about (part II)

Recently we have introduced 5 BESCO members everyone should be aware of — innovative, progressive, companies based on strong morals and sustainable value set…now there is more. BESCO is proud to present another 5 members turning out to be game-changers in their own...

Гласът на BESCO се чува в Европа

В периода 14-16 октомври в гр. Брюксел, Белгия се проведе ежегодната среща на върха на асоциациите на стартиращите компании, членуващи в организаицята Allied for Startups. Allied for Startups обединява стартъп асоциации от повече от 24 страни –  не само от...

5 BESCO members you should know about (part I)

Yep, it’s this time of the year where we introduce the core power of BESCO — the members. We are privileged to have these pioneers onboard and as cheesy at it may sound — we do believe that these companies will change the world for good! Travel by electric. “Travel by...

Internship Communications and Operations

About BESCO We are a non-government organization that acts as a bridge between startups, private and institutional investors, the government and other stakeholders in the innovation industry. We believe that Bulgaria is the best place in Europe to create and grow a...

Протокол от проведеното на 22 февруари Общо събрание на BESCO

ПРОТОКОЛ от Общо събрание на Сдружение “Национално представителство на българската стартъп предприемаческа общност” (BESCO) Днес: 22.02.2019 г.,  в гр. София, на адрес гр. София, бул. Александър Малинов 31, CampusX се проведе Общо събрание на Сдружение “Национално...

BESCO финансов план + KPIs за 2019

Разход Нетни 19-Jan 19-Feb 19-Mar 19-Apr 19-May 19-Jun Изпълнителен дир. 3630 2500 3630 3630 3630 3630 3630 3630 Оперативен човек 1050 700 1050 1050 1050 1050 1050 1050 Кантора 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 Член на УС 1 1230 1000 1230 1230 1230 1230 1230 1230...

Финансов отчет на BESCO за 2018 година

Приходи дата приход Източник 9/27/2018 1500 Абилитикс 10/11/2018 1500 Фонио ООД 10/12/2018 1500 Софуерен университет 11/7/2018 1500 Български център по предприемачество 11/8/2018 1500 Скейл Фокус АД 11/12/2018 1500 Банка ДСК 11/19/2018 10000 ВТ инвестмънтс ЕООД...

Отчет за дейността на BESCO през 2018 година

Отчет за дейността на Сдружение “Национално представителство на българската стартъп предприемаческа общност”   Въведение Ние сме Сдружение “Национално представителство на българската стартъп предприемаческа общност”, известно като Българската стартъп асоциация (BESCO)...

Протокол от Управителен съвет на BESCO (16 януари 2019 г.)

Протокол от заседание на  Управителен съвет на Сдружение “Национално представителство на българската стартъп предприемаческа общност” проведено на 16 януари 2019 година присъствено в Puzl Coworking, гр. София. На Управителния съвет присъстваха членовете на...