/click thumbnail to preview report/

[English Version – click here]

Настоящата глобална криза, породена от COVID-19, засяга в различна степен почти всяка икономическа дейност на планетата. Сегментът на стартъпите не е изключение. Този доклад има за цел да очертае основните проблеми, с които те се сблъскват в България и да предложи мерки за икономическото възстановяване на индустрията. Целта на докладът е да послужи на българското правителство, европейските институции и други свързани изпълнителни органи, които могат да предприемат действия, при изготвянето на подходящи мерки за преодоляване на предстоящите икономически предизвикателства. Този анализ се основава на отговорите на 100 стартиращи и / или иновативни компании и е извършен от BESCO – Българска стартъп асоциация в дигитална коалиция с Edit.bg – Икономическо развитие чрез иновации и технологии, BVCA – Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране, Endeavor България, ABLE – Асоциацията на българските лидери и предприемачи и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към Министерството на икономиката.

 

 

Екипът на BESCO