В момента ликвидацията на ООД е бавен и времеемък процес (често продължава около 1 година), ангажиращ в твърде голяма степен предприемачите. Резултатът е наличието на много неликвидирани фирми, които стоят без дейност.

Кредиторите имат 6 месеца, през които могат да предявят претенции към Дружеството, но преди да започне този период предприемачите изчакват над 2 месеца обявяването на процедурата. В момента работим по конкретно предложение как може да бъде оптимизиран целия процес.

Предложение:

– Ако фирмата не е извършвала дейност към момента на ликвидацията ликвидацията да става в рамките на месец с драстични съкратени срокове, такси и стъпки.
– Ако фирмата не е била регистрирана по ДДС (т.е. никога не е достигала оборот от 50 000 лв) срокът за кредиторите да бъде само 1 месец.
– Срокът за изчакване реакция от кредиторите да се намали на 3 месеца, а срокът от НАП да се намали на 1 месец изчакване при стандартна ликвидация на ООД.
– Важно е цената за ликвидация на ООД да бъде по-ниска от разходът фирмата да се поддържа жива. В момента за 30 лв на година собственикът може да поддържа фирмата си без дейност. Ликвидацията ще му струва между 600 лв и 1000 лв. Това означава, че поне 20 години ще му излиза по-евтино да я държи съществуваща. Целта е този разход да падне под 100 лв със заплащането на юристите. В момента цената за юристи е висока, защото отнема година. Ако този период е по-кратък ще паднат и цените.
– Важно е ангажиментът на предприемача да се намали и целия процес да е one-stop-shop. Например в Агенция по вписванията да внесе всички нужни документи наведнъж, включително нещата касаещи НАП и НОИ. Онлайн подаването на документи също ще улесни предприемачите.