Средностатистическият предприемач не успява да развие успешен бизнес от първите няколко опита. Това означава, че към момента, в който управлява мултимилионна компания с хиляди служители той вече има 7-8 фалирали бизнеса зад гърба си. Би било по-добре държавата да насърчава смелостта на предприемачите да започват бизнес, без да ги наказва когато се провалят. (Тук разбира се правим уговорката, да няма наличие на неудовлетворени кредитори.) Съответно премахването на наказанието при фалит на бизнеса би било добра стъпка в тази посока.

Предложение:

– Ако няма неудовлетворени кредитори санкцията да не се налага
– При неудовлетвореност на кредиторите в размер до 100 000 лв санкцията да бъде 3 месеца или да няма такава.
– При неудовлетвореност на кредиторите в размер от 100 000 до 1 млн лв санкцията да бъде 6 месеца
– За по-висока неудовлетвореност от 1 милион лева санкцията да бъде намалена на 1 година
– Да се раздели отговорност и към съдружниците.*

*Има конкретно казуси, при които компания наема управител, който носи отговорност и в последствие компанията изпада в несъстоятелност, защото някой от съдружниците губи ентусиазъм или се получава конфликт между съдружниците или се отдръпва инвеститор, защото си сменя приоритети и това довежда от провала на бизнеса, за което управителя няма вина.

Конкретно предложение:

Изменя се чл.141 ал.8

Лице, обявено в несъстоятелност, или лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, не може да бъде управител за период от:

  1. 3 месеца при неудовлетворени вземания в размер до 100 хил. лв.
  2. 6 месеца при неудовлетворени вземания в размер от 100 хил. лв до 1 мил. лв.
  3. 1 година при неудовлетворени вземания в размер надвишаващ 1 мил. лв.

В чл.141 се създава нова ал.9  

Не може да бъде управител и лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.