ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Копие:

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Г-ЖА АННА АЛЕКСАНДРОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ КЪМ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Г-Н ПЕТЪР КЪНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ КЪМ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Г-Н ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

Г-Н РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ
МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Относно: Несъгласие с готвени промени в данъчната политика на България

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

BESCO – Българската стартъп асоциация следи с нарастващо безпокойство дискусиите около намаляването на ДДС на 9% за ресторантьорския бранш и за книгите и смята тази мярка за опасен прецедент без гарантирани ползи за крайния потребител.

С тревога посрещаме и предупрежденията на Министерство на финансите, че за да се компенсират загубите в бюджета от мярката, ДДС за всички други стоки и услуги трябва да се повиши на 24% или данък печалба за бизнеса да се вдигне до 17-18 %.

Притеснени сме, че подобно вдигане на данъците би довело до загуба на над милиард лева от брутният вътрешен продукт и наупскането на между 15 000 и 20 000 човека от софтуерната индустрия на България. Резултатът би бил поставяне в риск възможността българската IT индустрия да продължи да се развива в страната, както беше до момента и това да направи България по-неконкурентноспособна за дълъг период от време. Тези хора и компании са ключова част от средната класа на страната и загубата им би нанесла щети върху много съпътстващи сектори като пазара на недвижими имоти, търговията с автомобили в страната, туризъм, технологии и много други.

Данъчната стабилност вече над 10 години е сред основните причини в България да се развиват високотехнологични и иновативни компании и да успяваме да привличаме чужди инвестиции в страната ни. Считаме, че след всичко постигнато е неправилно да се правят данъчни промени без нужният широк диалог и без достатъчно задълбочени анализи за последствията.

Увеличаването на данъчната и административна тежест върху стартъп компаниите би поставило тяхното оцеляване в сериозен риск и огромният брой от тях биха напуснали България. След десет години усилия днес ние имаме компании, които вече са в напреднала фаза на развитие и вярваме, че е скоро моментът, когато ще видим първите български технологични компании, които ще достигнат пазарна оценка на милиард долара. Вярваме, че в следващите години този тип компании ще бъдат с най-голям ръст и постепенно ще заемат основното място в икономиката базирана на иновации, научно-развойна дейност и продукти и услуги с висока добавена стойност, които се реализират на глобалните пазари. Това ще доведе до многократно увеличаване на привлечените външни инвестиции, на износа, на ръста на БВП и съответно ще доведе до повишаване на качеството на живот в България.  Но компаниите, които могат да направят всичко това днес все още са много уязвими и успехът в никакъв случай не е гарантиран. Решения свързани с нарушаване на данъчната стабилност на страната ни могат да доведат до ликвидирането им.

България има нужда от среда, където управлението на бизнеса е гъвкаво, има достъп до достатъчно капитали, могат лесно да се привличат нужните хора, общуването с администрацията става по електронен път, разработен е целият механизъм за трансфер на технологии и предприемачеството се стимулира по всички възможни начини. Днес ние заедно работим по всяка една от тези точки, но нито една не е на ниво конкурентно на условията, които се предлагат по света, което се отразява и на оценките за правене на бизнес в страната ни. Вярваме, че заедно през следващите години ще променим това, но реалността днес е такава и стабилната и конкурентна данъчна политика е сред много малкото причини тук да се развиват високотехнологични компании. Считаме, че е много опасно точно в този момент да се правят каквито и да е промени в стойността на ДДС, данък печалба, осигурителния праг и всичко друго, което би нарушило бизнес климата в страната.

Правилно е да се помисли не само за оцеляване на най-засегнатите сектори, но и за тези, които осигуряват растежа и ще издърпат българската икономика напред. Днес ние имаме историческия шанс да наваксаме изоставането, което имахме от много други държави и с неголеми усилия да постигаме значително по-големи резултати от преди. Днес ние имаме възможността да се наложим категорично като лидер в областта на иновациите и технологиите в региона ако се възползваме от създалата се криза и сложим фокуса си върху решенията, с които да продължим напред.

Стартъп компаниите, заедно със софтуерните и целия IT сектор, показват висока степен на обществена солидарност в кризата с коронавируса и редица компании продължават да предоставят за свободно ползване продуктите и услугите си с цел подпомагане на засегнати бизнеси, спасяване на работни места, технологично обезпечаване на кампании, иновативни решения за изява на свободните артисти, решения в сферата на киберсигурността, даряване на устройства за дистанционното обучение и мн. др.

Обръщаме внимание и на позитивните обществени промени вследствие на епидемията от коронавируса, които са свързани с нарастване на доверието в иновациите и научните достижения, както и с форсиране на дигитализацията в образованието, здравеопазването, администрацията, търговията, събитийния и културен мениджмънт и др.

На този фон стартъп компаниите не остават незасегнати от икономическата криза. Всички продуктови компании или такива в сферата на услугите, които обслужват дигитализацията на най-засегнатите сектори, също търпят големи загуби. Това заплашва да прекъсне растежа на цялата екосистема, българската икономика да загуби потенциално най-голямото си конкурентно предимство в бъдеще, а страната ни да се лиши от имиджа на „Силициевата долина на Балканите“

В  тази връзка призоваваме за следното:

  • Оттегляне на предложението за намаляване на ДДС и недопускане на увеличаване на други преки и косвени данъци за работещите бизнеси;
  • Приоритизиране на политиките, свързани с дигиталната трансформация на България, тъй като това ще помогне на икономиката да премине по-безболезнено през периода на кризата и ще осигури конкурентоспособността й в бъдеще;
  • Засилване на диалога за развиването на стартъп екосистемата на България

 

С уважение,

Добромир Иванов
Изпълнителен директор
BESCO- Българската стартъп асоциация