Инициативи

Опции за служители и  договори за придобиване "vesting"_icon

Опции за служители и договори за придобиване "vesting"

Опции за служители и договори за придобиване "vesting"
Необходим е лесен начин за разпределение и регулиране на собствеността в компанията.
Конвертируеми заеми_icon

Конвертируеми заеми

Конвертируеми заеми
Един от най-лесните начини за финансиране на компании на ранен етап. Все още изключително труден за изпълнение в България.
Дружество с променлив капитал (ДПК)_icon

Дружество с променлив капитал (ДПК)

Дружество с променлив капитал (ДПК)
Нов вид легално дружество, използващ съвременен инструментериум, който да улеснава бизнеса. Накратко - смесица от дружество с ограничена отговотност и конвенционално акционерно дружество.
Стартъп Виза_icon

Стартъп Виза

Стартъп Виза
Бърза писта за предприемачи от трети страни, които искат да стартират доказано иновативен бизнес в България.
Подобряване на Синята карта_icon

Подобряване на Синята карта

Подобряване на Синята карта
Подобряване и оптимизиране на настоящето законодателство.
Стимули за "Ангелски инвестиции"_icon

Стимули за "Ангелски инвестиции"

Стимули за "Ангелски инвестиции"
Нефискални и данъчни стимули, улеснени регулации.
Реформиране на Пенсионните фондове_icon

Реформиране на Пенсионните фондове

Реформиране на Пенсионните фондове
Създаване на инфраструктура за пенсионни фондове за инвестиране в местни фондове за инвестиции.
Ликвидация на фирми_icon

Ликвидация на фирми

Ликвидация на фирми
Да направим процеса бърз и лесен.
Споделена икономика_icon

Споделена икономика

Споделена икономика
Споделената икоминка е в живота ни! Да я регламентираме умно и без забрани.
Срещи за политики_icon

Срещи за политики

Срещи за политики
Серия от следработни срещи, на които обсъждаме пргореса по законодателни инициативи и следващи стъпки.
E-government инициативи_icon

E-government инициативи

E-government инициативи
Време е родните инститиуции да ускорят темпото на играта. Ние сме тук, за да ги "сръчкваме".
BESCO Бизнес Закуска_icon

BESCO Бизнес Закуска

BESCO Бизнес Закуска
Най-добрата сутрешна мрежа за предприемачи. Среща веднъж месечно, където членовете представят бизнеса си пред други членове и широката общественост.
CESA_icon

CESA

CESA
Централно и източноевропейски стартъп награди. Най-голямата церемония по награждаване в България, при която националните финалисти получават шанса да се състезават на регионално ниво, последвано от глобално.
Директория_icon

Директория

Директория
Място където да промотирате своите продукти и услуги пред нашата общност.
Секторни доклади_icon

Секторни доклади

Секторни доклади
Събиране, анализиране и представяне на данни, свързани с индустрията.
Технологичен трансфер_icon

Технологичен трансфер

Технологичен трансфер
Подпомагане на създаването на екосистема, в която образованието, стартиращите компании, компаниите в растеж, корпорациите и правителството са взаимосвързани.
Законодателство за "crowdfunding"_icon

Законодателство за "crowdfunding"

Законодателство за "crowdfunding"
Създаване на правна инфраструктура за възможности за crowdfunding в България.