Startup

300 лв

/година
 • 0 – 500K приходи
 • 0 - 20 брой служители
 • 0 – 1M привлечена инвестиция
Scaleup

600 лв

/година
 • 500K - 3М Приходи
 • 20 - 40 Брой служители
 • 1M - 5М Привлечена инвестиция
The Big "A" Players

1,500 лв

/година
 • 3М+ Приходи
 • 40+ Брой служители
 • 5М+ Привлечена инвестиция

Какво получаваш?

Застъпничество_icon

Застъпничество

 • Възможност да гласуваш по време на Общо събрание
 • Директна демокрация – можеш да изразиш мнение в реално време
 • Канал, чрез който можеш да алармираш BESCO в реално време за проблеми с институции, администрацията и/или други проблеми от твоя бизнес
 • Възможност да подкрепиш иновативно и прогресивно законодателство, което цели да подобри икономиката на България
 • Възможност за участие в работните групи на BESCO, когато защитаваме нови закони пред институциите
Фасилитирано промотиране_icon

Фасилитирано промотиране

 • Директория на услуги и продукти с намаление (или друга добавена стойност)
 • Достъп до множество отстъпки и услуги с добавена стойност, включително: юристи, консултации със счетоводители с опит в нетрадиционни казуси, медийни контакти, контакти с PR и маркетинг агенции, референции към фондове и ангелски инвеститори, аd hoc услуги и оферти от партньорски организации
Канали за комуникация_icon

Канали за комуникация

 • Достъпено само за членове пространство, в което се обсъждат стратегически, но и тактически проблеми и възможности
 • Твоето лого на нашия сайт
 • Бюлетин - научаваш за дейностите и възможностите пръв


Събития_icon

Събития

 • BESCO Бизнес Закуска - най-доброто сутрешно networking събитие
 • Срещи за обсъждане на стартъп и предприемачески закони
 • Централно и източноевропейски стартъп награди (CESA)
 • Намаления и безплатни билети за големи събития