BESCO - Стажантска програма 2024

03/06/2024
BESCO - Стажантска програма 2024

🌟 Присъединете се към Стажантската програма на BESCO:

Трансформирайте своето бъдеще! 🌟

Търсите ли възможност за личностно и професионално развитие?

Стажантската програма по продажби на BESCO предлага невероятно 6-месечно пътешествие, създадено точно за вас!

Тази неплатена хибридна програма е предназначена за студенти с ниво на английски B2 или по-високо, които имат страст към развитието и желание да бъдат двигатели на промяната.

Програмата предлага уникални предимства като работа в най-голямата бизнес организация в България, директен достъп до водещи предприемачи и принос към икономическото развитие на страната. Ще придобиете важни умения за бизнес развитие и продажби, ще получите лично обучение и наставничество от опитни професионалисти, а в края на програмата ще получите сертификат и препоръка от ръководството на BESCO, които ще подобрят вашето CV и профил в LinkedIn.

Ще работите дистанционно, но с възможност за посещение на офиса и участие в събития на BESCO!

Графикът на стажа включва три основни етапа:

През първия месец ще получите основно обучение и ще започнете практическото приложение на наученото под ръководството на ментор.

От втория до четвъртия месец ще работите по междинни задачи и ще развивате самостоятелността си, като ежеседмично ще получавате обратна връзка и насоки от вашия наставник.

През последните два месеца ще се занимавате с напреднали задачи и ще работите напълно самостоятелно, включвайки се в стратегически продажбени инициативи и управление на клиентите.

Присъединете се към стажантската програма по продажби на BESCO и трансформирайте бъдещето си!

Тази програма е идеалната възможност за амбициозни студенти, които искат да придобият реален опит в бизнеса и да изградят успешна кариера в областта на продажбите.

Кандидатствайте сега и станете част от нещо изключително! 🌟

За кандидатстване изпратете CV на [email protected]!

Краен срок: 21.06.2024г.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EN:

🌟 Join the BESCO Sales Internship Program:

Transform Your Future! 🌟

Are you looking for an opportunity for personal and professional development?

The BESCO Sales Internship Program offers an incredible 6-month journey designed just for you!

This unpaid hybrid program is ideal for students with an English level of B2 or higher who are passionate about growth and eager to be changemakers. You'll work remotely with optional office visits and participation in BESCO events.

The program provides unique benefits such as working in Bulgaria's largest business organization, gaining direct access to leading entrepreneurs, and contributing to the country's economic development. You will acquire essential business development and sales skills, receive personal training and mentorship from experienced professionals, and at the end of the program, you will receive a certificate and a recommendation from BESCO’s management, enhancing your resume and LinkedIn profile.

You'll work remotely with optional office visits and participation in BESCO events!

The internship schedule includes three main stages:

In the first month, you will undergo foundational training and start applying what you’ve learned under supervision.

From the second to the fourth month, you will work on intermediate tasks and develop your independence, with weekly feedback and guidance from your mentor.

In the final two months, you will handle advanced tasks and work fully independently, participating in strategic sales initiatives and client management.

Join the BESCO Sales Internship Program and transform your future! This program is the perfect opportunity for ambitious students to gain real business experience and build a successful career in sales.

Apply now and become part of something extraordinary! 🌟

To apply, send your CV to [email protected]!

Application deadline: June 21, 2024

Искаш ли да си част от общността на BESCO? Стани член още днес!