7те технологични тренда за 2021

2020 г беше маркирана от вирусът на SARS-CoV-2 – “Коронавирусът”. Един незабравим патоген, който промени ежедневието ни безвъзвратно.  Именно промяната на социалната динамика, личностната организация, начинът по който набавяме разнородните си нужди, “впряга”...

Thank you for 2020!

Dear members, partners and friends, The over exceptional year of  2020 is at it’s very end. We all have witnessed a historical moment mainly adherent to the unprecedented global pandemia. It was a year of hardship, indeed, but it was also a year of opportunities. ...

BESCO  и ПП “Има такъв народ” с меморандум

BESCO продължава да търси диалог с политическите парти и днес подписахме важен меморандум с Политическа партия Има Такъв Народ. В него се съгласихме:  I. В рамките на следващия парламент ПП “Има такъв народ” ще подкрепи следните инициативи, в подкрепа на иновативния...

Становище на BESCO – План за възстановяване и устойчивост

ДО Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   Относно: Становище на BESCO – Българската стартъп асоциация по предложението за План за възстановяване и устойчивост на Република България    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОНЧЕВ,   На първо място...

Предложения за законови и административни изменения и инициативи от BESCO – Българската стартъп асоциация

1. Създаване на дружество за стартъпи и иновативни компании в България (изменение на Търговския закон) Действителното название е Договорно акционерно дружество. По законопроекта работим от година и половина, имахме няколко работни групи в Министерство на икономиката,...

Становище във връзка с Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

От името на Българската стартъп асоциация споделяме становище като част от обществената консултация, която се провежда в момента за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Българската стартъп асоциация е работодателска организация,...

Оценка на въздействие – Startup visa

  Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Закон за насърчаване на инвестициите За включване в законодателната/ оперативната програма...

Ред за издване на Startup Visa

Проект за изменение и допълнение на Правилник за прилагане на закон за насърчаване на инвестициите Приет с ПМС № 221 от 13.09.2007 г., обн., ДВ, бр. 76 от 21.09.2007 г., в сила от 21.09.2007 г., изм. и доп., бр. 20 от 17.03.2009 г., в сила от 17.03.2009 г., изм., бр....

Мотиви към проекта за изменение и допълнение на Закон за насърчаване на инвестициите (Startup Visa)

МОТИВИ към проект за изменение и допълнение на Закон за насърчаване на инвестициите Политиката на Република България за насърчаване на чуждестранните инвестиции в страната е насочена към постигане на следните цели, изрично регламентирани в чл.1 от Закон за насърчаване...

ЗИД – Закон за насърчение на инвестициите (Стартъп виза)

Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите (Загл. изм. – ДВ, бр. 37 от 2004 г.) (обн., ДВ, бр. 97 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 99 от 1997 г.; бр. 29 и 153 от 1998 г., бр. 110 от 1999 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г.; бр. 40...