Изданието за 2021 г. на THE STATE OF IT SALES IN BULGARIA е вече тук

17/02/2022
Изданието за 2021 г. на  THE STATE OF IT SALES IN BULGARIA  е вече тук

За втора година Out2Bound, водещата агенция за развитие на продажбите, публикува доклада за състоянието на ИТ продажбите в България.

90 компании с търговски функции взеха участие в проучването за 2021 г. Повече от 84% от респондентите съобщават за увеличение на общите приходи през 2021 г., докато само 10% съобщават за намаление или „без приходи“. Разликите между секторите бяха незначителни. Най-малко 80% от респондентите във всеки сектор отчитат увеличение на общите приходи. Компаниите, фокусиращи се върху разработването на собствени продукти, са водещи, като близо 90% от респондентите имат ръст на приходите през 2021 г. спрямо 2020 г.

Приходите от СЪЩЕСТВУВАЩИ клиенти се увеличават в 64% от случаите, докато приходите от НОВИ клиенти са се увеличили в 77% от случаите. Дори при тези нива на растеж, една трета от респондентите са имали по-високи цели, планирани за 2021 г., които не са успели да постигнат. Европа остава преобладаващият пазар, като най-често се споменават европейските клиенти, наред със северноамериканските.

По отношение на търговските функции, повече от две трети от респондентите са увеличили общия си брой служители през 2021 г., докато 39% са увеличили своите търговски екипи. Като цяло, анкетираните компании използват комбинация от изходящи и входящи подходи за придобиване на нови клиенти. Въпреки това, поради загубата на изложения (Expos) като надежден инструмент, вътрешните търговски екипи поемат по- голямата част от тежестта, като 71% от респондентите твърдят, че разчитат на вътрешния си екип по продажби. Половината от анкетираните компании са използвали повече от 3 канала за продажба, за да достигнат до потенциални клиенти.

Положителните резултати от 2021 г. изглежда мотивират респондентите към по- големи цели за 2022 г. Освен това 82% очакват увеличение на приходите от СЪЩЕСТВУВАЩИ клиенти, а 95% очакват същото от НОВИ клиенти. Фокусът ще остане върху Европа и Северна Америка.

ИЗТЕГЛЕТЕ пълния доклад от уебсайта на Out2Bound и не се колебайте да се свържете за коментар на: survey@out2bound.com

Искаш ли да си част от общността на BESCO? Стани член още днес!